KONTAKT

 • StatiPro, s.r.o.

 •  
 • Sídlo: Odborárske nám. 3
 • 811 07 Bratislava
 •  
 • IČO: 44 078 200
 • Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
  Oddiel: Sro; Vložka číslo: 68272/B
 •  
 • IČ DPH: SK2022581660
 •  
 • Konateľ: Ing. Slavomír Šmihula
 • Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb
 •  
 • Mobil: +421 905 337 208
 •  
 • E-mail: info@statipro.sk