KONTAKT

  • StatiPro, s.r.o.

  •  
  • Sídlo: Odborárske nám. 3
  • 811 07 Bratislava
  •  
  • IČO: 44 078 200
  • Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
    Oddiel: Sro; Vložka číslo: 68272/B
  •  
  • IČ DPH: SK2022581660
  •  
  • Konateľ: Ing. Slavomír Šmihula
  • Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb
  •  
  • Mobil: +421 905 337 208
  •  
  • E-mail: info@statipro.sk