REFERENCIE

 • • DOM S VYBAVENOSŤOU "KAMINÁČ", Trnava

 • novostavba objektu reštaurácie s bytovými jednotkami
 •      ○ DRP r. 2018
       ○ investor: MH Investments, s.r.o., Trnava
       ○ hlavný projektant: Ing.arch. Peter Osuský, Osusky Architekti, s.r.o., Trnava
 •  

 • • POLYFUNKČNÝ OBJEKT RUDLOVSKÁ 1, Banská Bystrica

 • prestavba a nadstavba existujúceho objektu; prístavba parkovacieho domu
 •      ○ DSP+DRP r. 2018
       ○ investor: M8 Slovakia, spol. s r. o., Bratislava
       ○ hlavný projektant: Ing.arch. Ladislav Bradiak, AABJ, s.r.o., Banská Bystrica
 •  

 • • SKLADOVÁ HALA - SKLAD REZIVA A PLOŠNÉHO MATERIÁLU, Špačince

 • rekonštrukcia existujúcej oceľovej haly, prístavba oceľového prístrešku
 •      ○ DSP r. 2018
       ○ investor: Johann Frischeis Slovakia, s.r.o., Špačince
       ○ hlavný projektant: Ing.arch. Rastislav Bocán, Bocán & Bocánová architects, s. r. o., Trnava
 •  

 • • SKLADOVÁ HALA S ADMINISTRATÍVNYM VSTAVKOM DISPO-M, Šelpice

 • novostavba haly; pilótové základy, železobetónové monolitické konštrukcie základov, nakladacích dokov, vstavku a oporných múrov
 •      ○ DSP+DRP r. 2017
       ○ investor: Dispo – M,  s.r.o., Trnava
       ○ hlavný projektant: Ing.arch. Rastislav Bocán, Bocán & Bocánová architects, s. r. o., Trnava
 •  

 • • RODINNÉ DVOJDOMY, Bratislava

 • novostavba rodinných dvojdomov
 •      ○ DSP+DRP r. 2017
       ○ investor: TIRRELLUS, a.s., Bratislava
       ○ hlavný projektant: Ing.arch. Richard Kastel, OFFICE110 architekti, s.r.o., Bratislava
 •  

 • • POLYFUNKČNÝ OBJEKT WIDO INVEST, Bratislava

 • novostavba polyfunkčného objektu; zastavaná plocha  495m2; suterén a štyri nadzemné podlažia; železobetónový monolitický skelet
 •      ○ DSP+DRP r. 2016
       ○ investor: WIDO INVEST s.r.o., Bratislava
       ○ hlavný projektant: Ing.arch. Tomáš Szőke, TOITO s. r. o., Bratislava
 •  

 • • LOGISTICKÉ CENTRUM MEDIAPRINT-KAPA, Bratislava

 • novostavba haly; železobetónové monolitické konštrukcie základov, nakladacích dokov, vstavku a oporných múrov
 •      ○ DRP r. 2015
       ○ investor: GGT a.s., Bratislava
       ○ objednávateľ: INGSTEEL, spol. s r.o., Bratislava
       ○ hlavný projektant: Ing.arch. Rastislav Bocán, Bocán & Bocánová architects, s. r. o., Trnava

 • TENISOVÁ AKADÉMIA EMPIRE, Trnava

 • novostavba športového komplexu Tenisovej akadémie, dve tenisové haly a zázemie, zastavaná plocha hál 3380m2, zastavaná plocha zázemia 2556m2, suterén, tri nadzemné podlažia; pilótové základy so železobetónovým roštom, železobetónový monolitický skelet v kombinácii s murovanými stenami, dve tenisové drevené haly (drevené konštrukcie riešené dodávateľsky)
 •      ○ DSP r. 2014, DRP r. 2015
       ○ investor: TENNIS INVEST s.r.o., Trnava
       ○ hlavný projektant: Ing.arch. Rastislav Bocán, Bocán & Bocánová architects, s. r. o., Trnava
 •  

 • REKREAČNÉ CHATY DONOVALLEY RESORT, Donovaly

 • novostavba dvoch rekreačných chát, zastavaná plocha 180 a 191m2, suterén, dve nadzemné podlažia a podkrovie, šikmé strechy; základové pásy, keramické murivo, železobetónové monolitické stropy, kombinovaná oceľová a drevená konštrukcia zastrešenia
 •      ○ DSP r. 2014, DRP r. 2014
       ○ investor: Slovfarmex, s.r.o., Banská Bystrica
       ○ hlavný projektant: Lukáš Obernauer, ATELIERLO, s.r.o., Banská Bystrica
 •  

 • RODINNÝ DOM, Smolenice

 • novostavba, zastavaná plocha 218m2, prízemie, plochá strecha, základové pásy, keramické murivo, železobetónová doska
 •      ○ DPS+DRP r. 2014
       ○ investor: investor: súkromná osoba, Smolenice
       ○ hlavný projektant: Ing.arch. Rastislav Bocán,Bocán & Bocánová architects, s. r. o., Trnava

 • RODINNÝ DOM, Miloslavov

 • novostavba, zastavaná plocha 169m2, prízemie a poschodie, pultová strecha
  základové pásy, keramické murivo, železobetónový monolitický strop nad prízemím, drevená konštrukcia zastrešenia
 •      ○ DSP r. 2014, DRP r. 2014
       ○ investor: súkromná osoba,Veľký Krtíš
       ○ hlavný projektant: Ing.arch.František Lehocký, Zdravý dom s.r.o.,Trenčín

 • SKLAD VČELCO, Smolenice

 • novostavba objektu skladu, zastavaná plocha 282m2, prízemie, medzistrop v časti pôdorysu, šikmá strecha; základové pásy, keramické murivo, spriahnutá oceľovobetónová konštrukcia medzistropu, kombinovaná oceľová a drevená konštrukcia zastrešenia
 •      ○ DPS+DRP r. 2014
       ○ investor: VČELCO, s.r.o., Smolenice
       ○ hlavný projektant: Ing. Miloš Karol, Trnava

 • RODINNÝ DOM, Malé Ripňany

 • novostavba, zastavaná plocha 141m2, suterén a prízemie, šikmá strecha
  základové pásy, steny z DT a keramického muriva, montovaný strop nad suterénom, drevené priehradové väzníky nad prízemím
 •      ○ DSP r. 2014, DRP r. 2014
       ○ investor: súkromná osoba, Malé Ripňany
       ○ hlavný projektant: Ing.arch. Rastislav Kočajda, K2 ateliér, s.r.o., Nitra

 • RODINNÝ DOM, Rišňovce

 • rekonštrukcia rodinného domu, zastavaná plocha 147m2, existujúci suterén, nový strop prízemia a nové podkrovie, šikmá strecha; novostavba dielne,zastavaná plocha 97m2, šikmá strecha
  RD – pôvodné tehlové murivo,nové nosné konštrukcie prízemia z ocele a dreva, nová drevená konštrukcia zastrešenia
  DIELŇA – základové pásy,tehlové murivo, drevená konštrukcia zastrešenia
 •      ○ DSP+DRP r. 2014
       ○ investor: súkromná osoba, Nitra
       ○ hlavný projektant: Ing.arch. Ivan Príkopský, Ing.arch. Tomáš Szőke, TOITO s.r.o., Bratislava

 • RODINNÝ DOM, Banská Bystrica

 • novostavba rodinného domu a garáže; zastavaná plocha RD 207m2, prízemie, poschodie a podkrovie, šikmá strecha; zastavaná plocha GARÁŽE 109m2, suterénne podlažie
  RD - základové pásy, keramické murivo, železobetónové monolitické stropy, drevená konštrukcia zastrešenia podkrovia
  GARÁŽ - monolitický železobetónový stenový systém zapustený do svahu a prisypaný zeminou
 •      ○ DSP+DRP r. 2014
       ○ investor: súkromná osoba, Banská Bystrica
       ○ hlavný projektant: Ing.arch.František Lehocký, Zdravý dom s.r.o., Trenčín

 • POLYFUNKČNÝ OBJEKT, Hlohovec

 • prístavba, nadstavba a dostavba existujúceho železobetónového skeletu, zastavaná plocha 666m2, suterén a 3 nadzemné podlažia; posúdenie existujúceho žb skeletu s návrhom zosilnenia nevyhovujúcich prvkov, doplnenie stropných dosiek v átriu,dostavby – rozšírenie pôdorysov, doplnenie výťahu a balkóna s markízou, nadstavba časti 4. nadzemného podlažia –  nové oceľové a železobetónové konštrukcie
 •      ○ dodatočné DSP r. 2013, DRP r. 2013
       ○ investor: PETROLSERVIS SK, s.r.o., Hlohovec
       ○ hlavný projektant: Ing.arch. Rastislav Bocán, Bocán & Bocánová architects, s. r. o., Trnava
 •  

 • RODINNÝ DOM, Dolné Lovčice

 • novostavba, zastavaná plocha 264m2, suterén a prízemie, plochá strecha, základové pásy, keramické murivo, železobetónové monolitické stropy
 •      ○ DSP+DRP r. 2013
       ○ investor: súkromná osoba, Zavar
       ○ hlavný projektant: Ing.arch. Rastislav Bocán, Bocán & Bocánová architects, s. r. o., Trnava

 • RODINNÝ DOM, Budmerice

 • novostavba, zastavaná plocha 129m2, prízemie a poschodie, šikmá strecha, základové pásy, keramické murivo, drevený trámový strop nad prízemím, drevená konštrukcia zastrešenia nad poschodím
 •      ○ DSP+DRP r. 2013
       ○ investor: súkromná osoba, Bratislava
       ○ hlavný projektant: Ing.arch. Ivan Príkopský, Ing.arch. Tomáš Szőke, TOITO s.r.o., Bratislava

 • RODINNÝ DOM, Bratislava

 • novostavba, zastavaná plocha 142m2, prízemie a poschodie, plochá strecha, základové pásy, keramické murivo, železobetónové monolitické stropy
 •      ○ DSP+DRP r. 2013
       ○ investor: súkromná osoba, Bratislava
       ○ hlavný projektant: Ing.arch. Rastislav Bocán, Bocán & Bocánová architects,s. r. o., Trnava

 • • ÚPRAVA TECHNOLÓGIE VE PRI ODPREDÁVANÍ 110 KV A 22 KVROZVODNÍ VE Dubnica, Ladce, Hričov, Sučany, Orava

 • stavebné úpravy existujúcich objektov 22kV rozvodní, osadenie nových zariadení 110kV rozvodní; 22kV rozvodne - uzatvorenie existujúcich otvorov - doplnenie stropov, nové otvory v nosných konštrukciách, oceľové rošty pre uloženie rozvádzačov; 110kV rozvodne - nové základové konštrukcie pre zariadenia MNT a rozvodné skrine, nové oceľové konštrukcie pre zariadenia MNT
 •      ○ DSP+DRP r. 2012 a 2013
       ○ investor: Slovenské elektrárne, a.s  Bratislava
       ○ objednávateľ: ELECTRIK s.r.o, Bratislava
       ○ hlavný projektant: Ing. Andrea Líšková, AVING s.r.o., Bratislava

 • MLYN – REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBA, Majcichov

 • prestavba existujúceho objektu vodného mlynu a nové prístavby, zastavaná plocha existujúceho objektu191m2, prízemie, poschodie a podkrovie; asanácia narušených prístavieb, rekonštrukcia existujúceho objektu - odstránenie krovu a stropov, vytvorenie nových stropných konštrukcií a konštrukcie krovu, nové otvory v obvodových stenách;prístavba dvoch krídiel k existujúcemu objektu - dvojpodlažné časti so zastavanými plochami 129 a 132m2
 •      ○ DSP+DRP r. 2012
       ○ investor: súkromná osoba, Trnava
       ○ hlavný projektant: Ing.arch. Rastislav Bocán, Bocán & Bocánová architects, s. r. o., Trnava
 •  

 • RODINNÝ DOM, Bohdanovce nad Trnavou

 • novostavba, zastavaná plocha 336m2, suterén a prízemie, plochá strecha, základové pásy, keramické murivo, železobetónové monolitické stropy
 •      ○ DSP+DRP r. 2012
       ○ investor: súkromná osoba, Bohdanovce nad Trnavou
       ○ hlavný projektant: Ing.arch. Rastislav Bocán, Bocán & Bocánová architects, s. r. o., Trnava

 • FARA, Malacky

 • novostavba objektu fary, zastavaná plocha 285m2, prízemie a poschodie, šikmá strecha; základové pásy, keramické murivo, železobetónový strop nad prízemím, kombinovaná oceľová a drevená konštrukcia zastrešenia nad poschodím
 •      ○ DSP+DRP r. 2012
       ○ investor: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Najsvätejšej Trojice v Malackách
       ○ hlavný projektant: Ing.arch. Rastislav Bocán, Bocán & Bocánová architects, s. r. o., Trnava
 •  

 • OSADENIE A ZÁKLAD STROJA VARIOPRESS 1600-90, Trnava

 • základová konštrukcia pre strojné zariadenie umiestnené v existujúcej hale, obrysové rozmery základu 9,8x6,75x2,75m; železobetónová monolitická konštrukcia s oceľovými prvkami kotvenia
 •      ○ DRP r. 2012
       ○ investor: WINFA. s.r.o, Trnava
       ○ hlavný projektant: Ing.arch. Rastislav Bocán, Bocán & Bocánová architects, s. r. o., Trnava

 • • REKONŠTRUKCIA VN ZARIADENÍ, Hronský Beňadik, Horný Hričov

 • stavebné úpravy existujúcich objektov rozvodní; sanácia narušeného objektu, nové otvory v nosných konštrukciách, oceľové rošty pre uloženie rozvádzačov, prestavba otvorených stanovíšť transformátorov na uzavreté, nové oceľové prístrešky
 •      ○ DSP r. 2012, DRP r. 2012
       ○ investor: Zväz pre skladovanie zásob,a.s., Bratislava
       ○ objednávateľ: ABB s. r. o., Bratislava
       ○ hlavný projektant: Ing. Andrea Líšková, AVING s.r.o., Bratislava

 • RODINNÝ DOM, Golianovo

 • novostavba, zastavaná plocha 319m2, prízemie, šikmá strecha
  základové pásy, pórobetónové murivo, drevené priehradové väzníky
 •      ○ DSP+DRP r. 2012
       ○ investor: súkromná osoba, Bratislava
       ○ hlavný projektant: Ing.arch.František Lehocký, Zdravý dom s.r.o.,Trenčín

 • KOMUNITNÉ INTEGRAČNÉ CENTRUM LEPŠÍ SVET – REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBA, Bratislava

 • prestavba objektu,zastavaná plocha1332m2, suterén a  prízemie; posúdenie existujúceho železobetónového montovaného skeletu MS-RP s návrhom jeho sanácie, nové otvory v stropných konštrukciách s vytvorením oceľových výmien, nová železobetónová konštrukcia výťahu, nové základové konštrukcie pre predsunutý obvodový plášť, nové rampy a schodiská v exteriéri
 •      ○ DSP r. 2012, DRP r. 2013
       ○ investor: LEPŠÍ SVET, n.o.,Bratislava   
       ○ hlavný projektant: Ing.arch. Rastislav Bocán, Bocán & Bocánová architects, s. r. o., Trnava
 •  

 • SHOWROOM DIZAX, Trenčín

 • novostavba objektu predajne nábytku, zastavaná plocha 576m2, tri nadzemné podlažia, plochá strecha; pilótové základy so železobetónovým roštom, železobetónový monolitický skelet
 •      ○ DSP r. 2012, DRP r. 2012
       ○ investor: DIZAX S.R.O., Trenčín
       ○ hlavný projektant: Ing.arch.František Lehocký, Zdravý dom s.r.o.,Trenčín
 •  

 • RODINNÝ DOM, Záhorská Bystrica

 • novostavba, zastavaná plocha 150m2, prízemie a poschodie, plochá strecha
  základové pásy, keramické murivo, železobetónové monolitické stropy
 •      ○ DSP+DRP r. 2012
       ○ investor: súkromná osoba, Bratislava
       ○ hlavný projektant: Ing.arch. Rastislav Bocán, Bocán & Bocánová architects, s. r. o., Trnava

 • HALA ODDELENÝCH TECHNOLÓGIÍ, Stará Turá

 • novostavba jedno podlažnej haly s prepojovacím krčkom, zastavaná plocha 770m2; základové pätky, oceľová zváraná konštrukcia - stĺpy a priehradové väzníky
 •      ○ DSP r. 2011, DRP r. 2011
       ○ investor: JUSTUR, spol. s r. o., StaráTurá
       ○ hlavný projektant: Ing.arch.František Lehocký, Zdravý dom s.r.o.,Trenčín

 • VÝROBNÁ HALAA REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNO - PREVÁDZKOVEJ BUDOVY, Trnava

 • novostavba jednopodlažnej haly a skladu so zastavanou plochou 2880m2 a stavebné úpravy existujúcej dvojpodlažnej administratívnej budovy so zastavanou plochou 396m2; hala a sklad - pilótové základy so železobetónovým roštom, oceľové montované konštrukcie horných stavieb; administratíva - odstránenie nenosných stien, nové otvory v nosných konštrukciách, vytvorenie nových deliacich stien
 •      ○ DSP pre celý objekt r. 2011, DRP projekt železobetónových monolitických konštrukcií r. 2011
       ○ investor: WINNEX s.r.o., Bratislava
       ○ objednávateľ: ZIPP BRATISLAVA, s.r.o.,Bratislava
       ○ hlavný projektant: Ing.arch. Rastislav Bocán, Bocán & Bocánová architects, s. r. o., Trnava

 • RODINNÝ DOM, Studené

 • novostavba, zastavaná plocha 211m2, prízemie a poschodie,pultová strecha
  základové pásy, keramické murivo, drevený trámový strop nad prízemím, drevené trámy nad poschodím
 •      ○ DRP r. 2011
       ○ investor: súkromná osoba, Bratislava
       ○ hlavný projektant: Ing.arch. Ivan Príkopský, Ing.arch. Tomáš Szőke, TOITO s.r.o., Bratislava

 • PRESTAVBA A NADSTAVBA SLOBODÁRNE NA BYTOVÝ DOM, Stará Turá

 • stavebné úpravy a nadstavba existujúceho objektu, zastavaná plocha existujúceho objektu 287m2, suterén, prízemie a poschodie, nadstavba 3. nadzemného podlažia; stavebné úpravy – sanácia statických porúch – podchytenie základov a sanácia trhlín v murive, nové otvory v nosných stenách, vybúranie deliacich stien,nové deliace steny, nové železobetónové schodisko do nadstavby;nadstavba – nový montovaný strop nad poschodím, pórobetónové murivo, drevený trámový strop nad 3. nadzemným podlažím, plochá strecha
 •      ○ DSP r. 2009, DRP r. 2010
       ○ investor: súkromná osoba, Margecany
       ○ hlavný projektant: Ing.arch.Ľubomír Šľachta, 445architekti s. r. o.,Trenčín
 •  

 • ROZVODŇA SLOVNAFT, Bratislava

 • prestavba existujúceho objektu v areáli závodu SLOVNAFT a.s.; stavebné úpravy v objekte, prestavba otvorených stanovíšť transformátorov na uzavreté
 •      ○ DSP+DRP r. 2009
       ○ investor: SLOVNAFT a.s., Bratislava
       ○ objednávateľ: ABB s. r. o., Bratislava
       ○ hlavný projektant: Ing. Andrea Líšková, AVING s.r.o., Bratislava

 • ZÁVOD NA VÝROBU OKIEN VELUX, Partizánske

 • novostavba halových objektov závodu; železobetónové monolitické konštrukcie základových nosníkov, železobetónové monolitické a murované konštrukcie vstavkov
 •      ○ DRP r. 2008
       ○ investor: PARTIZÁNSKE BUILDING COMPONENTS -SK, s.r.o., Partizánske
       ○ objednávateľ: INGSTEEL, spol. s r.o.,Bratislava
       ○ hlavný projektant: Ing.arch. Kernel Kobák, AVK architekts, Bratislava

 • POLYFUNKČNÝ BYTOVÝ DOM, Trnava

 • novostavba polyfunkčného bytového domu, zastavaná plocha 1424m2, dva podzemné a šesť nadzemných podlaží; pilótové základy so železobetónovým roštom, železobetónový monolitický skelet - steny, stĺpy, prievlaky a dosky (zakladanie riešené dodávateľsky)
 •      ○ DSP r. 2008, DRP r. 2008
       ○ investor: HRT, s.r.o., Trnava
       ○ hlavný projektant: Ing.arch. Rastislav Bocán, Bocán & Bocánová architects, s. r. o., Trnava
 •  

 • Vysvetlivky:
        DSP – dokumentácia pre stavebné povolenie, časť statika
        DRP – dokumentácia pre realizáciu stavby, časť statika