REFERENCIE

 • • LOGISTICKÉ CENTRUM MEDIAPRINT-KAPA, Bratislava

 • novostavba haly; železobetónové monolitické konštrukcie základov, nakladacích dokov, vstavku a oporných múrov
 •      ○ DRP r. 2015
       ○ investor: GGT a.s., Bratislava
       ○ objednávateľ: INGSTEEL, spol. s r.o., Bratislava
       ○ hlavný projektant: Ing.arch. Rastislav Bocán, Bocán & Bocánová architects, s. r. o., Trnava

 • • RODINNÝ DOM, Trenčín

 • prístavba a nadstavba, zastavaná plocha 103m2, existujúci suterén, prízemie, nové poschodie, prístavba vstupnej časti so schodiskom, nová šikmá strecha
  pôvodné tehlové murivo, pôvodný železobetónový strop nad suterénom, zosilnený drevený trámový strop nad prízemím železobetónovou membránou, nové steny poschodia z keramických tvárnic, nové drevené priehradové väzníky nad poschodím
 •      ○ DSP+DRP r. 2015
       ○ investor: Kimm Slovakia s.r.o., Trenčín
       ○ hlavný projektant: Ing.arch Peter Sedláček, 445 architekti s. r. o., Trenčín

 • TENISOVÁ AKADÉMIA EMPIRE, Trnava

 • novostavba športového komplexu Tenisovej akadémie, dve tenisové haly a zázemie, zastavaná plocha hál 3380m2, zastavaná plocha zázemia 2556m2, suterén, tri nadzemné podlažia; pilótové základy so železobetónovým roštom, železobetónový monolitický skelet v kombinácii s murovanými stenami, dve tenisové drevené haly (drevené konštrukcie riešené dodávateľsky)
 •      ○ DSP r. 2014, DRP r. 2015
       ○ investor: TENNIS INVEST s.r.o., Trnava
       ○ hlavný projektant: Ing.arch. Rastislav Bocán, Bocán & Bocánová architects, s. r. o., Trnava

 • REKREAČNÉ CHATY DONOVALLEY RESORT, Donovaly

 • novostavba dvoch rekreačných chát, zastavaná plocha 180 a 191m2, suterén, dve nadzemné podlažia a podkrovie, šikmé strechy; základové pásy, keramické murivo, železobetónové monolitické stropy, kombinovaná oceľová a drevená konštrukcia zastrešenia
 •      ○ DSP r. 2014, DRP r. 2014
       ○ investor: Slovfarmex, s.r.o., Banská Bystrica
       ○ hlavný projektant: Lukáš Obernauer, ATELIERLO, s.r.o., Banská Bystrica

 • RODINNÝ DOM, Smolenice

 • novostavba, zastavaná plocha 218m2, prízemie, plochá strecha, základové pásy, keramické murivo, železobetónová doska
 •      ○ DPS+DRP r. 2014
       ○ investor: investor: súkromná osoba, Smolenice
       ○ hlavný projektant: Ing.arch. Rastislav Bocán,Bocán & Bocánová architects, s. r. o., Trnava

 • RODINNÝ DOM, Miloslavov

 • novostavba, zastavaná plocha 169m2, prízemie a poschodie, pultová strecha
  základové pásy, keramické murivo, železobetónový monolitický strop nad prízemím, drevená konštrukcia zastrešenia
 •      ○ DSP r. 2014, DRP r. 2014
       ○ investor: súkromná osoba,Veľký Krtíš
       ○ hlavný projektant: Ing.arch.František Lehocký, Zdravý dom s.r.o.,Trenčín

 • SKLAD VČELCO, Smolenice

 • novostavba objektu skladu, zastavaná plocha 282m2, prízemie, medzistrop v časti pôdorysu, šikmá strecha; základové pásy, keramické murivo, spriahnutá oceľovobetónová konštrukcia medzistropu, kombinovaná oceľová a drevená konštrukcia zastrešenia
 •      ○ DPS+DRP r. 2014
       ○ investor: VČELCO, s.r.o., Smolenice
       ○ hlavný projektant: Ing. Miloš Karol, Trnava

 • RODINNÝ DOM, Malé Ripňany

 • novostavba, zastavaná plocha 141m2, suterén a prízemie, šikmá strecha
  základové pásy, steny z DT a keramického muriva, montovaný strop nad suterénom, drevené priehradové väzníky nad prízemím
 •      ○ DSP r. 2014, DRP r. 2014
       ○ investor: súkromná osoba, Malé Ripňany
       ○ hlavný projektant: Ing.arch. Rastislav Kočajda, K2 ateliér, s.r.o., Nitra

 • RODINNÝ DOM, Rišňovce

 • rekonštrukcia rodinného domu, zastavaná plocha 147m2, existujúci suterén, nový strop prízemia a nové podkrovie, šikmá strecha; novostavba dielne,zastavaná plocha 97m2, šikmá strecha
  RD – pôvodné tehlové murivo,nové nosné konštrukcie prízemia z ocele a dreva, nová drevená konštrukcia zastrešenia
  DIELŇA – základové pásy,tehlové murivo, drevená konštrukcia zastrešenia
 •      ○ DSP+DRP r. 2014
       ○ investor: súkromná osoba, Nitra
       ○ hlavný projektant: Ing.arch. Ivan Príkopský, Ing.arch. Tomáš Szőke, TOITO s.r.o., Bratislava

 • RODINNÝ DOM, Banská Bystrica

 • novostavba rodinného domu a garáže; zastavaná plocha RD 207m2, prízemie, poschodie a podkrovie, šikmá strecha; zastavaná plocha GARÁŽE 109m2, suterénne podlažie
  RD - základové pásy, keramické murivo, železobetónové monolitické stropy, drevená konštrukcia zastrešenia podkrovia
  GARÁŽ - monolitický železobetónový stenový systém zapustený do svahu a prisypaný zeminou
 •      ○ DSP+DRP r. 2014
       ○ investor: súkromná osoba, Banská Bystrica
       ○ hlavný projektant: Ing.arch.František Lehocký, Zdravý dom s.r.o., Trenčín

 • POLYFUNKČNÝ OBJEKT, Hlohovec

 • prístavba, nadstavba a dostavba existujúceho železobetónového skeletu, zastavaná plocha 666m2, suterén a 3 nadzemné podlažia; posúdenie existujúceho žb skeletu s návrhom zosilnenia nevyhovujúcich prvkov, doplnenie stropných dosiek v átriu,dostavby – rozšírenie pôdorysov, doplnenie výťahu a balkóna s markízou, nadstavba časti 4. nadzemného podlažia –  nové oceľové a železobetónové konštrukcie
 •      ○ dodatočné DSP r. 2013, DRP r. 2013
       ○ investor: PETROLSERVIS SK, s.r.o., Hlohovec
       ○ hlavný projektant: Ing.arch. Rastislav Bocán, Bocán & Bocánová architects, s. r. o., Trnava

 • RODINNÝ DOM, Dolné Lovčice

 • novostavba, zastavaná plocha 264m2, suterén a prízemie, plochá strecha, základové pásy, keramické murivo, železobetónové monolitické stropy
 •      ○ DSP+DRP r. 2013
       ○ investor: súkromná osoba, Zavar
       ○ hlavný projektant: Ing.arch. Rastislav Bocán, Bocán & Bocánová architects, s. r. o., Trnava

 • RODINNÝ DOM, Budmerice

 • novostavba, zastavaná plocha 129m2, prízemie a poschodie, šikmá strecha, základové pásy, keramické murivo, drevený trámový strop nad prízemím, drevená konštrukcia zastrešenia nad poschodím
 •      ○ DSP+DRP r. 2013
       ○ investor: súkromná osoba, Bratislava
       ○ hlavný projektant: Ing.arch. Ivan Príkopský, Ing.arch. Tomáš Szőke, TOITO s.r.o., Bratislava

 • RODINNÝ DOM, Bratislava

 • novostavba, zastavaná plocha 142m2, prízemie a poschodie, plochá strecha, základové pásy, keramické murivo, železobetónové monolitické stropy
 •      ○ DSP+DRP r. 2013
       ○ investor: súkromná osoba, Bratislava
       ○ hlavný projektant: Ing.arch. Rastislav Bocán, Bocán & Bocánová architects,s. r. o., Trnava

 • • ÚPRAVA TECHNOLÓGIE VE PRI ODPREDÁVANÍ 110 KV A 22 KVROZVODNÍ VE Dubnica, Ladce, Hričov, Sučany, Orava

 • stavebné úpravy existujúcich objektov 22kV rozvodní, osadenie nových zariadení 110kV rozvodní; 22kV rozvodne - uzatvorenie existujúcich otvorov - doplnenie stropov, nové otvory v nosných konštrukciách, oceľové rošty pre uloženie rozvádzačov; 110kV rozvodne - nové základové konštrukcie pre zariadenia MNT a rozvodné skrine, nové oceľové konštrukcie pre zariadenia MNT
 •      ○ DSP+DRP r. 2012 a 2013
       ○ investor: Slovenské elektrárne, a.s  Bratislava
       ○ objednávateľ: ELECTRIK s.r.o, Bratislava
       ○ hlavný projektant: Ing. Andrea Líšková, AVING s.r.o., Bratislava

 • MLYN – REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBA, Majcichov

 • prestavba existujúceho objektu vodného mlynu a nové prístavby, zastavaná plocha existujúceho objektu191m2, prízemie, poschodie a podkrovie; asanácia narušených prístavieb, rekonštrukcia existujúceho objektu - odstránenie krovu a stropov, vytvorenie nových stropných konštrukcií a konštrukcie krovu, nové otvory v obvodových stenách;prístavba dvoch krídiel k existujúcemu objektu - dvojpodlažné časti so zastavanými plochami 129 a 132m2
 •      ○ DSP+DRP r. 2012
       ○ investor: súkromná osoba, Trnava
       ○ hlavný projektant: Ing.arch. Rastislav Bocán, Bocán & Bocánová architects, s. r. o., Trnava

 • RODINNÝ DOM, Bohdanovce nad Trnavou

 • novostavba, zastavaná plocha 336m2, suterén a prízemie, plochá strecha, základové pásy, keramické murivo, železobetónové monolitické stropy
 •      ○ DSP+DRP r. 2012
       ○ investor: súkromná osoba, Bohdanovce nad Trnavou
       ○ hlavný projektant: Ing.arch. Rastislav Bocán, Bocán & Bocánová architects, s. r. o., Trnava

 • FARA, Malacky

 • novostavba objektu fary, zastavaná plocha 285m2, prízemie a poschodie, šikmá strecha; základové pásy, keramické murivo, železobetónový strop nad prízemím, kombinovaná oceľová a drevená konštrukcia zastrešenia nad poschodím
 •      ○ DSP+DRP r. 2012
       ○ investor: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Najsvätejšej Trojice v Malackách
       ○ hlavný projektant: Ing.arch. Rastislav Bocán, Bocán & Bocánová architects, s. r. o., Trnava

 • OSADENIE A ZÁKLAD STROJA VARIOPRESS 1600-90, Trnava

 • základová konštrukcia pre strojné zariadenie umiestnené v existujúcej hale, obrysové rozmery základu 9,8x6,75x2,75m; železobetónová monolitická konštrukcia s oceľovými prvkami kotvenia
 •      ○ DRP r. 2012
       ○ investor: WINFA. s.r.o, Trnava
       ○ hlavný projektant: Ing.arch. Rastislav Bocán, Bocán & Bocánová architects, s. r. o., Trnava

 • • REKONŠTRUKCIA VN ZARIADENÍ, Hronský Beňadik, Horný Hričov

 • stavebné úpravy existujúcich objektov rozvodní; sanácia narušeného objektu, nové otvory v nosných konštrukciách, oceľové rošty pre uloženie rozvádzačov, prestavba otvorených stanovíšť transformátorov na uzavreté, nové oceľové prístrešky
 •      ○ DSP r. 2012, DRP r. 2012
       ○ investor: Zväz pre skladovanie zásob,a.s., Bratislava
       ○ objednávateľ: ABB s. r. o., Bratislava
       ○ hlavný projektant: Ing. Andrea Líšková, AVING s.r.o., Bratislava

 • RODINNÝ DOM, Golianovo

 • novostavba, zastavaná plocha 319m2, prízemie, šikmá strecha
  základové pásy, pórobetónové murivo, drevené priehradové väzníky
 •      ○ DSP+DRP r. 2012
       ○ investor: súkromná osoba, Bratislava
       ○ hlavný projektant: Ing.arch.František Lehocký, Zdravý dom s.r.o.,Trenčín

 • KOMUNITNÉ INTEGRAČNÉ CENTRUM LEPŠÍ SVET – REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBA, Bratislava

 • prestavba objektu,zastavaná plocha1332m2, suterén a  prízemie; posúdenie existujúceho železobetónového montovaného skeletu MS-RP s návrhom jeho sanácie, nové otvory v stropných konštrukciách s vytvorením oceľových výmien, nová železobetónová konštrukcia výťahu, nové základové konštrukcie pre predsunutý obvodový plášť, nové rampy a schodiská v exteriéri
 •      ○ DSP r. 2012, DRP r. 2013
       ○ investor: LEPŠÍ SVET, n.o.,Bratislava   
       ○ hlavný projektant: Ing.arch. Rastislav Bocán, Bocán & Bocánová architects, s. r. o., Trnava

 • SHOWROOM DIZAX, Trenčín

 • novostavba objektu predajne nábytku, zastavaná plocha 576m2, tri nadzemné podlažia, plochá strecha; pilótové základy so železobetónovým roštom, železobetónový monolitický skelet
 •      ○ DSP r. 2012, DRP r. 2012
       ○ investor: DIZAX S.R.O., Trenčín
       ○ hlavný projektant: Ing.arch.František Lehocký, Zdravý dom s.r.o.,Trenčín

 • RODINNÝ DOM, Záhorská Bystrica

 • novostavba, zastavaná plocha 150m2, prízemie a poschodie, plochá strecha
  základové pásy, keramické murivo, železobetónové monolitické stropy
 •      ○ DSP+DRP r. 2012
       ○ investor: súkromná osoba, Bratislava
       ○ hlavný projektant: Ing.arch. Rastislav Bocán, Bocán & Bocánová architects, s. r. o., Trnava

 • HALA ODDELENÝCH TECHNOLÓGIÍ, Stará Turá

 • novostavba jedno podlažnej haly s prepojovacím krčkom, zastavaná plocha 770m2; základové pätky, oceľová zváraná konštrukcia - stĺpy a priehradové väzníky
 •      ○ DSP r. 2011, DRP r. 2011
       ○ investor: JUSTUR, spol. s r. o., StaráTurá
       ○ hlavný projektant: Ing.arch.František Lehocký, Zdravý dom s.r.o.,Trenčín

 • VÝROBNÁ HALAA REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNO - PREVÁDZKOVEJ BUDOVY, Trnava

 • novostavba jednopodlažnej haly a skladu so zastavanou plochou 2880m2 a stavebné úpravy existujúcej dvojpodlažnej administratívnej budovy so zastavanou plochou 396m2; hala a sklad - pilótové základy so železobetónovým roštom, oceľové montované konštrukcie horných stavieb; administratíva - odstránenie nenosných stien, nové otvory v nosných konštrukciách, vytvorenie nových deliacich stien
 •      ○ DSP pre celý objekt r. 2011, DRP projekt železobetónových monolitických konštrukcií r. 2011
       ○ investor: WINNEX s.r.o., Bratislava
       ○ objednávateľ: ZIPP BRATISLAVA, s.r.o.,Bratislava
       ○ hlavný projektant: Ing.arch. Rastislav Bocán, Bocán & Bocánová architects, s. r. o., Trnava

 • RODINNÝ DOM, Studené

 • novostavba, zastavaná plocha 211m2, prízemie a poschodie,pultová strecha
  základové pásy, keramické murivo, drevený trámový strop nad prízemím, drevené trámy nad poschodím
 •      ○ DRP r. 2011
       ○ investor: súkromná osoba, Bratislava
       ○ hlavný projektant: Ing.arch. Ivan Príkopský, Ing.arch. Tomáš Szőke, TOITO s.r.o., Bratislava

 • PRESTAVBA A NADSTAVBA SLOBODÁRNE NA BYTOVÝ DOM, Stará Turá

 • stavebné úpravy a nadstavba existujúceho objektu, zastavaná plocha existujúceho objektu 287m2, suterén, prízemie a poschodie, nadstavba 3. nadzemného podlažia; stavebné úpravy – sanácia statických porúch – podchytenie základov a sanácia trhlín v murive, nové otvory v nosných stenách, vybúranie deliacich stien,nové deliace steny, nové železobetónové schodisko do nadstavby;nadstavba – nový montovaný strop nad poschodím, pórobetónové murivo, drevený trámový strop nad 3. nadzemným podlažím, plochá strecha
 •      ○ DSP r. 2009, DRP r. 2010
       ○ investor: súkromná osoba, Margecany
       ○ hlavný projektant: Ing.arch.Ľubomír Šľachta, 445architekti s. r. o.,Trenčín

 • ROZVODŇA SLOVNAFT, Bratislava

 • prestavba existujúceho objektu v areáli závodu SLOVNAFT a.s.; stavebné úpravy v objekte, prestavba otvorených stanovíšť transformátorov na uzavreté
 •      ○ DSP+DRP r. 2009
       ○ investor: SLOVNAFT a.s., Bratislava
       ○ objednávateľ: ABB s. r. o., Bratislava
       ○ hlavný projektant: Ing. Andrea Líšková, AVING s.r.o., Bratislava

 • ZÁVOD NA VÝROBU OKIEN VELUX, Partizánske

 • novostavba halových objektov závodu; železobetónové monolitické konštrukcie základových nosníkov, železobetónové monolitické a murované konštrukcie vstavkov
 •      ○ DRP r. 2008
       ○ investor: PARTIZÁNSKE BUILDING COMPONENTS -SK, s.r.o., Partizánske
       ○ objednávateľ: INGSTEEL, spol. s r.o.,Bratislava
       ○ hlavný projektant: Ing.arch. Kernel Kobák, AVK architekts, Bratislava

 • POLYFUNKČNÝ BYTOVÝ DOM, Trnava

 • novostavba polyfunkčného bytového domu, zastavaná plocha 1424m2, dva podzemné a šesť nadzemných podlaží; pilótové základy so železobetónovým roštom, železobetónový monolitický skelet - steny, stĺpy, prievlaky a dosky (zakladanie riešené dodávateľsky)
 •      ○ DSP r. 2008, DRP r. 2008
       ○ investor: HRT, s.r.o., Trnava
       ○ hlavný projektant: Ing.arch. Rastislav Bocán, Bocán & Bocánová architects, s. r. o., Trnava

 • Vysvetlivky:
        DSP – dokumentácia pre stavebné povolenie, časť statika
        DRP – dokumentácia pre realizáciu stavby, časť statika