SLUŽBY

 • Hlavnou oblasťou činnosti firmy StatiPro, s.r.o. je navrhovanie a posudzovanie nosných konštrukcií pozemných stavieb - projekty statiky, statické posudky, statické výpočty a technický dozor.


 • TYPY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE:

 •    ○ projekty pre územné rozhodnutie
     ○ projekty pre stavebné povolenie
     ○ realizačné projekty
     ○ projekty skutočného vyhotovenia stavby
 
 • TYPY KONŠTRUKCIÍ:

 •    ○ železobetónové konštrukcie
     ○ oceľové konštrukcie
     ○ drevené konštrukcie
     ○ murované konštrukcie
     ○ kombinované a spriahnuté konštrukcie

 • TYPY STAVIEB A ICH ZMIEN:

 •    ○ novostavby
     ○ prestavby – rekonštrukcie, prístavby a nadstavby
     ○ stavebné úpravy
 
 • TYPY OBJEKTOV:

 •    ○ rodinné domy
     ○ bytové domy
     ○ administratívne objekty
     ○ polyfunkčné objekty
     ○ objekty občianskej vybavenosti
     ○ priemyselné a hospodárske objekty