O FIRME

  • Firma StatiPro, s.r.o. vznikla v roku 2008 ako pokračovanie slobodného povolania – Ing. Slavomír Šmihula - autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb.
  •  
  • Zaoberáme sa statikou nosných konštrukcií, prevažne pozemnými stavbami - budovy na bývanie, polyfunkčné objekty, objekty občianskej vybavenosti a pod.
  • Klienti môžu využiť naše služby v prípade plánovania novostavieb, ako aj pri rekonštrukciách a prestavbách existujúcich objektov.
  •  
  • Poskytujeme vypracovanie projektovej dokumentácie v časti statika, vypracovanie statických výpočtov a statických posudkov, konzultácie v oblasti statiky. V priebehu realizácie stavby zabezpečíme technický dozor.